metametode foto expo liquen 2                       líquen 42x42 còpia

 

 

La Pell de la pell. Una aproximació a l’estudi dels líquens. 20 cromatografies de capa fina i dibuix, 7 planxes de polímer i impressió digital. Cromatografies (20x20cm)/ planxes polímer (5 de 30x30cm i 2 de 42×42 cm). Vistes parcial del conjunt. 2013.Centre Cultural El Carme, Badalona. Museu de la Ciència i la Tecnologia, Terrassa.

A La Pell de la Pell les cromatografies usades per classificar líquens i les planxes de fotopolímer sensibles a la llum, evoquen la formació d’un mur anàleg a les anomenades “façanes vives”, construïdes amb formigó biològic on tenen un paper fonamental els líquens. Gràcies a les trobades amb el Dr. Antonio Gómez Bolea de la Facultat de biologia de la Universitat de Barcelona es va gestant aquesta proposta. L’análisi del comportament i estructura dels líquens, les cromatografies i les planxes de fotopolímer, els seus usos i transformacions, conflueixen en aquest estudi. Els líquens són el resultat de l’associació simbiòtica entre un fong i una alga. La protecció davant la dessecació i la radiació solar que aporta el fong i la capacitat de fotosíntesi de l’alga, li confereixen característiques úniques entre els éssers vius.
Aquest projecte transita entre una paret regular de cromatografies que s’emmiralla amb un mur de plaques de polímer i  una “façana intel·ligent”: aquest mur canviant, que deixa de ser utòpic, on creixen els líquens i funciona com un gran pulmó lluminós.