Sèrie de fotogravats sobre fotopolímer, mides variades, 2004.