sèrie de xilografies (gravat sobre fusta) sobre paper japó. Mides 80×60 cm.

El suport del treball és la fusta, matriu i material que he fet servir en la meva obra des dels inicis i hi he retornat altres vegades. Matèria dúctil, sàvia on la mínima erosió s’intensifica, condensant-se en una sèrie d’accions eficaces i determinades. La idea de gravat com a frec, rascada mínima en un temps dilatat o incisió profunda. El sentit del tacte com element que esculpeix el temps i l’obra.